Zdobądź uprawnienia instruktorskie respektowane w Europie !

Celem kursów kadrowych SITS (kursów na stopnie sprawności technicznej) jest doskonalenie techniki jazdy, w tym elementów freestyle, zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowanie sprzętu do zajęć oraz zapoznanie z teorią jazdy na desce.

W sezonie 2020/2021 jako szkoła licencjonowana organizujemy kursy Instruktora SITS, Asystenta Instruktora i kursy na stopnie sprawności technicznej.

Kursy prowadzone są w oparciu o program szkolenia SITS, w którym systematyka ewolucji jest dostosowana do umiejętności  uczestników. Program polega na wszechstronnym podnoszeniu umiejętności i wiedzy w celu zdobycia gruntownego wyszkolenia instruktorskiego.

Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Instruktorów Wykładowców, Trenerów SITS i Instruktorów SITS. Niepełnoletnim uczestnikom zapewniamy całodobowa opiekę instruktorów oraz atrakcyjne zajęcia w czasie wolnym.

*Cena nie obejmuje opłaty związkowej SITS(według cennika www.sits.org.pl: I klasa - 650 zł, II klasa 700 zł, III klasa - 700 zł, kurs Asystenta Instruktora SITS - 850 zł, kurs Instruktora SITS - 1200 zł) W przypadku chęci wzięcia udziału w samym szkoleniu, bez zdawania klas, do ceny należy doliczyć koszt 600 zł.

Terminarz:

Zieleniec - noclegi we własnym zakresie
Zieleniec
700 zł
miejsca dostępne

Zieleniec - noclegi we własnym zakresie

Uwzględniając obowiązujące zalecenia epidemiologiczne, do uczestnictwa w kursie zapraszamy wyłącznie osoby oddelegowane ( przez firmy/szkoły narciarskie/lub samozatrudnione - zarejestrowane w CEiDG) w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w nauczaniu narciarstwa zjazdowego i/lub osoby mogące uczestniczyć w zajęciach bez konieczności zakwaterowania hotelowego w miejscu realizacji kursu.

13.12-18.12.2020

Informacje:

Rezerwacja – zaliczka 600zł

Zaliczkę można wpłacać po wstępnym potwierdzeniu przez szkołę możliwości wpisania na listę uczestników.

Liczba miejsc jest ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca. Ważne

CENA OBEJMUJE:

Zakwaterowanie

W cenie otrzymasz 6 noclegów w wybranej lokalizacji

Wyżywienie

3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolację)

Karnety

Skipass na 6 dni

Program zajęć na stoku

- szkolenie snowboardowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów SITS:
- liczebność grup maksymalnie 10 osób
- czas trwania zajęć snowboardowych– 6 godziny zegarowych dziennie
- zawody na zakończenie obozu (slalom gigant z elektronicznym pomiarem czasu)
- elementy jazdy sportowej (na tyczkach)
- gadżety obozowe
- analiza video techniki jazdy
- zajęcia teoretyczne dla kursów zgodne z programem SITS

Organizację czasu wolnego

- prezentacja filmów snowboardowych
- gry i zabawy integracyjne

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW

Transport

Transport na kurs należy zorganizować we własnym zakresie.

Całodobową opiekę wychowawców

Regulamin obozu (kliknij aby pobrać)

cena nie obejmuje:

Sprzęt

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu – na miejscu jednak istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu po preferencyjnych cenach. Każdy z uczestników ma obowiązek posiadania kasku!

zniżki:

Zniżka dla stałych klientów

Zniżka  dla stałych klientów naszych wyjazdów w wysokości 50 zł od osoby.

Zniżka dla rodzeństw.

Zniżka dla rodzeństw w wysokości 50 zł od osoby.

Zniżka im więcej tym lepiej
Zniżka dla biorących udział w więcej niż jednym turnusie w wysokości 50 zł od osoby.

dokumenty:

Formularz

Każdy uczestnik ma obowiązek przysłać wypełniony ten formularz (kliknij, aby pobrać) zgłoszeniowy na adres mailowy – asnakademicka@gmail.com

Zaświadczenia

- w przypadku osób niepełnoletnich: wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć na miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia obozu
- u osób pełnoletnich wymagane będzie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie narciarstwa